Stine Horgen Bø

Stine Horgen Bø (f. 1986, Larvik) arbeider selvbiografisk og trekker direkte paralleller til nostalgi, popkultur, såpeopera og egen oppvekst. Det pågående prosjektet med arbeidstittel I Gode Og Onde Dager er basert på minner fra hennes oppvekst i Larvik på 1990-2000 tallet. Dette var en tid da det nesten ikke fantes kunst kulturelle tilbud eller samtidskunst i byen. Ved å bruke egen oppvekst som utgangspunkt vil hun belyse viktigheten ved at kunsten skal nå alle, skape samtaler og sosiale møter.

I Gode Og Onde Dager

May 25, 2018
Written by ---