Velkommen til åpning av Avgangsutstillingen master i billedkunst 2017, fredag 26.mai, kl. 19.00-21.00 på Kunstnernes Hus. Utstillingen viser avgangsarbeidene til 19 studenter ved Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo.

Tid: Utstillingen varer frem til 11.juni og er åpen 11-16 på tirsdager og onsdager, 11-20 på torsdager, 11-18 fredager og 12-18 på lørdager og søndager. Ulike performancer vil foregå i utstillingsperioden.

Det er femte året avgangsutstillingen vises på Kunstnernes Hus. Årets utstilling fyller overlyssalene i andre etasje, og omfatter nye verk med; skulptur, video, maleri, performance, tekst og lyd.

Utstillere:Erik Bromö (SE) // Christina Bruland (NO) // Pete Fleming (GB) // Siri Helene Wohrm Fossum (NO) // Therese Frisk (SE) // Agnieszka Golaszewska (PL) // Daniel Hansen (SE) // Ane Kvåle (NO) // Janne Maria Lysen (NO) // Ronak Moshtaghi (IR) // Miriam Myrstad ( NO) // Lina Ella Maria Norell (SE) // Rahraw Omarzad (AF) // Lykourgos Porfyris (GR) // Andreas Olavssønn Rongen (NO) // Erika Stöckel (SE) // Andreas Skjelde (NO) // Morten Jensen Vågen (NO) // Martin White (AU) //

Koordinator for utstillingen er: Vanna Bowles

En avgangsutstilling markerer slutten på en prosess med kunstskoleutdanning, og kan bli starten på et livslangt løp. For de unge kunstnere hvis arbeider er utstilt her, markerer denne utstillingen først og fremst et kort øyeblikk, før de legger skolens rammer bak seg og fortsetter å utvikle sin kunstneriske praksis på egne premisser.

Sannsynligvis kan ingen idé virkelig oppsummere det tilsynelatende lykketreffet eller de tilfeldigheter som har brakt denne heterogene gruppen mennesker sammen, men temporalitet og plass er sterke fellesnevnere her – disse unge kunstnerne er en uensartet samling av individer, med divergerende interesser, erfaringer og utgangspunkt i tre ulike verdensdeler. De har også et sterkt samhold som en klasse.
Flere av dem har utviklet samarbeidsprosjekter i løpet av disse to årene, samtidig som de som kunstnere insisterer på, og utvikler, sin individuelle kunstpraksis. De utgjør en stemme av selvtillit. Felles for dem alle, dog på ulike måter, er også at de har både en nasjonal og en internasjonal orientering.

February 23, 2017
Skrevet av Daniel Hansen

Kategorier: Start